PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

NEKM-C6-C16-D (5054513) Festo Việt Nam

NEKM-C6-C16-D (5054513) Festo Việt Nam
Chuyên mục : Đầu Nối Cảm biến / Connector & Cable
Nhà sản xuất : Đại lý Festo Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Thông số kỹ thuật Assortment of plugs NEKM-C6-C16-D 5054513

Type code

NEKM

LABS conformity

VDMA24364-B2-L

Note on materials

RoHS-compliant

Corrosion resistance class (CRC)

0 - No corrosion stress

 

 

Đăng ký nhận tin