PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Pre-Launch Sendix Heavy Duty H120

Pre-Launch Sendix Heavy Duty H120
Mã Sản phẩm : Pre-Launch Sendix Heavy Duty H120
Chuyên mục : Incremental Encoder
Nhà sản xuất : Đại lý Kuebler Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
The new Sendix H120 series is a complete family of large hollow shaft heavy duty incremental encoder specially designed for large drives and big generators
Thông số chi tiết :

 The new Sendix H120 series is a complete family of large hollow shaft heavy duty incremental encoder specially designed for large drives and big generators. The product has been developed for our target industries steel and wind.

Đăng ký nhận tin