PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

WDG 40S

WDG 40S
Mã Sản phẩm : WDG 40S
Chuyên mục : Incremental Encoder
Nhà sản xuất : Đại lý Wachendorff Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Shaft Encoder incremental quadrature, optical, WDG 40S
Thông số chi tiết :

Shaft Encoder incremental quadrature, optical, WDG 40S,
Screw flange: Ø 40 mm

Shaft: Ø 6 mm,
protection rating: up to IP67 all around,
resolution: up to 2500 ppr,
Signal shape: square-wave.

Đăng ký nhận tin