PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

3304-BD-XL-2Z-TVH FAG

3304-BD-XL-2Z-TVH FAG
Chuyên mục : Bạc đạn
Nhà sản xuất : Đại lý bearing FAG Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Main Dimensions & Performance Data

d

20 mm

Bore diameter

D

52 mm

Outside diameter

B

22,2 mm

Width

Cr

24.600 N

Basic dynamic load rating, radial

C0r

15.900 N

Basic static load rating, radial

Cur

1.100 N

Fatigue load limit, radial

nG

11.000 1/min

Limiting speed

nϑr

10.400 1/min

Reference speed

≈m

0,217 kg

Weight

Dimensions

rmin

1,1 mm

Minimum chamfer dimension

D2

46,1 mm

Caliber diameter outer ring

d2

31,9 mm

Caliber diamter inner ring

a

30,4 mm

Distance between the apexes of the pressure cones

α

30 °

Contact angle

Mounting dimensions

da min

27 mm

Minimum diameter shaft shoulder

Da max

45 mm

Maximum diameter of housing shoulder

ra max

1 mm

Maximum fillet radius

Temperature range

Tmin

-20 °C

Operating temperature min.

Tmax

120 °C

Operating temperature max.

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin