PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

AM30 INA

AM30 INA
Chuyên mục : Bạc đạn
Nhà sản xuất : Đại lý bearing INA Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Main Dimensions & Performance Data

d

M30X1,5

Thread

D

52 mm

Outside diameter

h

20 mm

Height

FaB

250,000 N

Breaking load, axial

ML

70 Nm

Breakawag

MAL

32 Nm

Mounting torque reference

Mm

0.86 kg * cm²

Mass moment of inertia

≈m

190.55 g

Weight

Dimensions

b

5 mm

Bore diameter blind hole

t

7 mm

Depth blind hole

d1

45 mm

Pitch circle diameter 1 (holes)

c

6 mm

Distance bore

m

M6

Threaded - threaded pin

 

H11 mm

Bore diameter blind hole housing fit

Mounting dimensions

Mm

5 Nm

Mounting torque set screw

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin