PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

abb iec 60034 1

abb iec 60034 1
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Đại lý ABB Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Tiêu chuẩn IEC 60034-30-1 về các lớp hiệu quả cho động cơ AC điện áp thấp.

Tiêu chuẩn IEC / EN 60034-30-1 về các lớp hiệu quả của động cơ AC vận hành đường dây đã được Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) công bố vào ngày 6 tháng 3 năm 2014. Tiêu chuẩn IEC này liên quan đến sự hài hòa toàn cầu của các lớp hiệu quả năng lượng cho động cơ điện. So với IEC / EN 60034-30: 2008, nó mở rộng đáng kể phạm vi sản phẩm được bao phủ bởi việc bao gồm động cơ 8 cực và giới thiệu lớp hiệu suất hiệu quả IE4 cho động cơ điện.

Đăng ký nhận tin