PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

BS06-44V/D04LA4/SP Bauer Việt Nam

BS06-44V/D04LA4/SP Bauer Việt Nam
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Đại lý Bauer Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Bauer Article No.: 189F5435

worm geared motor

Type: BS06-44V/D04LA4/SP

BS06-44V/D04LA4/SP

BS06-44V/D04LA4/SP baumer

BS06-44V/D04LA4/SP Baumer

 
Đăng ký nhận tin