PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

SEW-Eurodrive RF67 DV100L4/BMG/VS

SEW-Eurodrive RF67 DV100L4/BMG/VS
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Đại lý Sew Eurodrive Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Description

- Brand New SEW-Eurodrive Servo Motor for sale

- Make: SEW-Eurodrive

- Model: RF67 DV100L4/BMG/VS

- Year: 2020

- Condition: New

- Type: Servo Motor

- Use: Illig Transport Chain Drive

- Availability: Immediately

- Purchased new from Illig last year.

Specifications

- Manufacturer SEW-Eurodrive

- Model RF67 DV100L4/BMG/VS

- Year 2020

- Condition New

Đăng ký nhận tin