PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

RF27 DRN71M4 Sew Eurodrive

RF27 DRN71M4 Sew Eurodrive
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Đại lý Sew Eurodrive Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

GEARMOTOR REF. MAY EURODRIVE RF27 DRN71M4

Miêu tả:

Thiết bị được sử dụng để giảm tốc độ với động cơ được kết nối trực tiếp.

Động cơ và bộ giảm tốc là các yếu tố truyền tải có chức năng cung cấp công suất cơ học và tốc độ phù hợp cho hoạt động chính xác của hệ thống.

Truyền nhóm những thành phần có thể là một phần của hệ thống truyền tải, chẳng hạn như dây xích, dây đai, ròng rọc, bánh răng hoặc pinions.

RF27 DRN71M4

RF27 DRN71M4

RF27 DRN71M4

RF27 DRN71M4

Đăng ký nhận tin