PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

ZD Motor

ZD Motor
Mã Sản phẩm : 5IK90A-SF
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Zd Motor
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Download Catalog       
Thông số chi tiết :

 

 

Model

Out-put

Volt

Freq

Poles

Duty

Rated

Start torq

Capaci-tance

Motor

Motor with gear shaft

Spd

Curr

Torq

W

V

Hz

P

rpm

A

N.m

N.m

µF/VAC

5IK90A-AF induction motor

5IK90GU-AF gear motor gearmotor

90

1ph110

50

4

CONT

1350

1.40

0.64

0.50

20.0/250

5IK90A-CF induction motor

5IK90GU-CF gear motor gearmotor

90

1ph220

50

4

CONT

1350

0.70

0.64

0.48

5.0/450

5IK90A-SF induction motor

5IK90GU-SF gear motor gearmotor

90

3ph220

50

4

CONT

1300

0.66

0.66

2.40

/

5IK90A-S3F

induction motor

 

5IK90GU-S3F gear motor gearmotor

90

3ph380

50

4

CONT

1300

0.38

0.66

2.40

/

5IK90A-DF induction motor

 

90

1ph220

50

2

CONT

2800

0.79

0.30

0.34

6.0/450

5IK90A-TF induction motor

 

90

3ph220

50

2

CONT

2800

0.83

0.31

1.53

/

5IK90A-T3F

induction motor

 

 

90

3ph380

50

2

CONT

2800

0.28

0.31

1.53

/

 

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận tin