PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

AE1440I08

AE1440I08
Chuyên mục : Van cơ / Valves
Nhà sản xuất : Đại Lý Autel SRL Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

INTEGRATED DOUBLE STAGE FOR Ø 8 " TANK AE1440I08 With pilot group

Thông số kỹ thuật

Features

 

Values

Out

 

Pipe 1"1/2

Working Pressure

 

1,5-8 bar

Standard Temperature Range

 

-40 °C ; +100 °C

High Range Temparature

 

-20 °C ; +200 °

Kv

 

62 m^3/h

Weight

 

2,8-3,0 kg

Protection Level

 

IP65

Air quality classes ( ISO 8573-1)

For Solid

2

For Water with T > +3°C

4

For Water with -20°C < T < +3°C

3

For Water with -40°C < T < -20°C

2

For Oil

1

 

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin