PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

TR2825K06

TR2825K06
Chuyên mục : Van cơ / Valves
Nhà sản xuất : Đại Lý Autel SRL Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

K4 - integrated for o 6' tank trimec tr2825k06 with pneumatic valve Autel

Thông số kỹ thuật TR2825K06 

Features

 

Values

Out

 

Bulkhead 1""

In

 

Bulkhead 1""

Working Pressure

 

1,5-8 bar

Standard Temperature Range

 

-40 °C , +100 °C

High Range Temparature

 

-20 °C , +200 °C

Kv

 

30 m^3/h

Weight

 

1,2-1,4 kg

Protection Level

 

IP65

Air quality classes ( ISO 8573-1)

For Solid

2

For Water with T > +3°C

4

 

For Water with -20°C < T < +3°C

3

 

For Water with -40°C < T < -20°C

2

 

For Oil

1

 

 

 

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin