PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

DPA-100-10 Festo

DPA-100-10 Festo
Chuyên mục : Van cơ / Valves
Nhà sản xuất : Đại lý Festo Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Thông số kỹ thuật sản phẩm DPA-100-10-A

Operating Pressure Range(MPa) 2~8 Pneumatic connection 1 G1/2
Pneumatic connection 2 G1/2 Pneumatic connection 3 G1/2
Inlet pressure 1(bar) 2-8 Outlet pressure 2(bar) 4-10
Min. Pressure regulation(bar) 4 Max. Pressure regulation 10
Min. Ambient temperature(bar) 5 Max. Ambient temperature(°C) 60
Min. Storage temperature(°C) 5 Max. Storage temperature(°C) 60
Pressure gauge G1/4 prepared Piston diameter(mm) 100
Volume(l) - Operating medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Corrosion resistance class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress Manufacturer part # 549401
Weight(g) 13000 - -

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin