PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

AE1822B

AE1822B
Chuyên mục : Van cơ / Valves
Nhà sản xuất : Đại Lý Autel SRL Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

SCREW - SMALL BODY AE1822B With Pilot group

Thông số kỹ thuật:

Tính năng

 

Giá trị

Ra

 

1" Gas

Trong

 

1" Gas

Áp lực làm việc

 

1,5-8 bar

Phạm vi nhiệt độ tiêu chuẩn

 

-40 °C; +100 °C

Nhịp độ cao

 

-20°C; +200 °C

Kv

 

21 m^3/h

Trọng lượng

 

0,49 kg

Mức bảo vệ

 

IP65

Lớp chất lượng không khí (ISO 8573-1)

Đối với solid

2

Đối với nước có T > +3 °C

4

Đối với nước có -20 °C < T < +3 °C

3

Đối với nước có -40 °C < T < -20 °C

2

Đối với dầu

1

 

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin