PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

AE1450I08

AE1450I08
Chuyên mục : Van cơ / Valves
Nhà sản xuất : Đại Lý Autel SRL Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

INTEGRATED FOR Ø 8 " TANK AE1450I08 With Pilot Group

High performance valve integrated in the tank

Thông số kỹ thuật

Features

 

Values

Out

 

Pipe 2"

Working Pressure

 

1,5-8 bar

Standard Temperature Range

 

-40 °C ; +100 °C

High Range Temparature

 

-20 °C ; +200 °C

Kv

 

120 m^3/h

Weight

 

4,6-5 kg

Protection Level

 

IP65

Air quality classes ( ISO 8573-1)

For Solid

2

For Water with T > +3°C

4

For Water with -20°C < T < +3°C

3

For Water with -40°C < T < -20°C

2

For Oil

1

 

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin