PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

ANGLE SEAT PILOT VALVES

ANGLE SEAT PILOT VALVES
Chuyên mục : Van Điện Từ / Solenoid Valves
Nhà sản xuất : Đại lý Buschjost Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các van này là một thiết kế mạnh mẽ đang được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm các ứng dụng ổn định nhiệt độ, các ứng dụng cần có khả năng chống lại môi trường tích cực hoặc nơi chất lỏng có độ nhớt và ô nhiễm cao phải được kiểm soát.
 
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin