PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

D633 and D634 Series Direct Drive

D633 and D634 Series Direct Drive
Mã Sản phẩm : D633, D634
Chuyên mục : Van Điện Từ / Solenoid Valves
Nhà sản xuất : Moog
Hàng sẵn kho : 2  cái
Mô tả:
D633 and D634 Series Direct Drive Servo-Proportional Control Valves with integrated 24 V Electronics ISO 4401 Size 03 and 05
Link file : http://www.moog...
Thông số chi tiết :
PERFORMANCE SPECIFICATIONS FOR STANDARD MODELS
Operating pressure range
Ports P, A and B
up to 350 bar (5000 psi)
Port T
see data for individual series
Temperature range
 
Ambient
–20 °C to +60 °C (-4°F to +140°F)
Fluid
–20 °C to +80 °C (-4°F to +170°F)
Seal material
NBR, FPM,
 
others on request
Operating fluid
mineral oil based hydraulic
 
fluid (DIN 51524, part 1 to 3),
 
others on request
Viscosity
recommended
15 to 100 mm2/s
allowed
5 to 400 mm2/s

 

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những mã hàng Moog Valves D633 đến D665

Electrical Feedback Servovalve, Servo-Proportional
and Servocartridge Valves with Analog
or Digital On-Board Electronics
D633, D634, D636, D661, D661-, D662, D663, D664, D665
 
D633
D634
D636
D661
D661-
D662
D663
D664
D665
 
 
 
 
G....A
 
 
 
 
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
3, 4, 2x2-
way
way direct
way digital
way two
way two
way two
way two
way two
way three
direct
drive valves
interface
stage
stage
stage
stage
stage
stage
drive
(DDV)
valves
valves with
valves with
valves with
valves with
valves with
valves with
valves
 
 
ServoJet®
ServoJet®
ServoJet®
ServoJet®
ServoJet®
ServoJet®
(DDV)
 
 
pilot
pilot
pilot
pilot
pilot
pilot
 
 
 
 
Bushing/Spool
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembly
 
 
 
 
 
 
 
 
(BSA)
 
 
 
 
Lĩnh vực ứng dụng :
 • Xử lý nước
 • Hóa chất
 • Dệt, nhuộm
 • Chế biến thực phẩm
 • Thực phẩm & Giải khát
 • Dược & Y tế
 • Điện, Điện công nghiệp
 • Gạch men, gốm sứ
 • Phân bón
 • Ngành Gas, dầu khí
 • Công nghiệp tự động...
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin