PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

SOLENOID VALVES WITH FORCE LIFT

SOLENOID VALVES WITH FORCE LIFT
Chuyên mục : Van Điện Từ / Solenoid Valves
Nhà sản xuất : Đại lý Buschjost Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các van này kết hợp truyền động trực tiếp và gián tiếp và được gọi là van nâng lực. Các van này kết hợp những ưu điểm của truyền động trực tiếp (không cần áp suất / lưu lượng tối thiểu) và truyền động gián tiếp (lưu lượng tương đối cao ở áp suất cao).
 
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin