PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Explosion Proof P/I Pressure Transducers (TXI8000)

Explosion Proof P/I Pressure Transducers (TXI8000)
Chuyên mục : Van Điện Từ / Solenoid Valves
Nhà sản xuất : Đại lý Fairchild Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin