PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

SOLENOID VALVES WITHOUT PRESSURE DIFFERENTIAL

SOLENOID VALVES WITHOUT PRESSURE DIFFERENTIAL
Chuyên mục : Van Điện Từ / Solenoid Valves
Nhà sản xuất : Đại lý Buschjost Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Van điện từ không có c lệch áp suất không yêu cầu bất kỳ áp suất hoạt động hoặc vi sai nào trong hệ thống của bạn để mở hoặc đóng, và hoạt động từ 0 bar trở lên.

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin