PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

772100- Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m BO Series Safety Controller, 20 Safety Inputs, 4 Safety Outputs, 24

772100- Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m BO Series Safety Controller, 20 Safety Inputs, 4 Safety Outputs, 24
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin