PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so

PNOZ X3.10P  24VACDC 3n/o 1n/c 1so
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin