PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

PILZ PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c: 787306

PILZ PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c: 787306
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin