PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

774502 Pilz - PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t - Safety relay PNOZ X - Time monitoring

774502 Pilz - PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t - Safety relay PNOZ X - Time monitoring
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin