PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

PNOZ M B0 Configurable Controller, PNOZmulti 2, 20 Inputs, 4 Outputs, 24VDC, DIN Rail

PNOZ M B0 Configurable Controller, PNOZmulti 2, 20 Inputs, 4 Outputs, 24VDC, DIN Rail
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin