PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

775695 Pilz - PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c - Safety relay PNOZ X - E-STOP, safety gate, light grid

775695 Pilz - PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c - Safety relay PNOZ X - E-STOP, safety gate, light grid
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin