PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Explosion Proof Moisture Resistant I/P Pressure Transducers (TXI7850)

Explosion Proof Moisture Resistant I/P Pressure Transducers (TXI7850)
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Fairchild Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin