PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Pilz 24 V dc Safety Relay - Dual Channel With 2 Safety Contacts PNOZ X Range Compatible With Safety

Pilz 24 V dc Safety Relay - Dual Channel With 2 Safety Contacts PNOZ X Range Compatible With Safety
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin