PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

PILZ PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c: 750102

PILZ PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c: 750102
Chuyên mục : Rờ Le Bảo Vệ (Safety Relay)
Nhà sản xuất : Đại lý Pilz Việt Nam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin