PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

MC07B0022-5A3-4-S0/DFE32B/FSC11B used drive Sew Eurodrive

MC07B0022-5A3-4-S0/DFE32B/FSC11B used drive  Sew Eurodrive
Chuyên mục : Khác
Nhà sản xuất : Đại lý Sew Eurodrive Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
MC07B0022-5A3-4-S0 / DFE32B / FSC11B sử dụng ổ đĩa Euro Movitrac B
MC07B0022-5A3-4-S0 / DFE32B / FSC11B sử dụng biến tần Movitrac B SEW Euro drive với DFE32B và FSC11B. 
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin