PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

rps75i Rotork Việt Nam

rps75i Rotork Việt Nam
Chuyên mục : Khác
Nhà sản xuất : Đại lý Rotork Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

RPS75I, ROTOR 3/4" VỚI CÔNG NGHỆ DÒNG CHẢY THÔNG MINH

Công nghệ dòng chảy thông minh được cấp bằng sáng chế® cho phép giảm khoảng cách và lưu lượng nước đồng thời và tương ứng lên tới 50%. Với một lượt đơn giản của Flow Control, RPS™ 75i cung cấp phân phối nước đều, loại bỏ các điểm khô và cung cấp hiệu suất vùng tốt hơn. Kinh nghiệm vượt trội

Miêu tả

Công nghệ dòng chảy thông minh được cấp bằng sáng chế® cho phép giảm khoảng cách và lưu lượng nước đồng thời và tương ứng lên tới 50%. Với một lượt đơn giản của Flow Control, RPS™ 75i cung cấp phân phối nước đều, loại bỏ các điểm khô và cung cấp hiệu suất vùng tốt hơn. Kinh nghiệm vượt trội

 

 

Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin