PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

TRAFAG MST9515 MINISTAT 634.2520

TRAFAG MST9515 MINISTAT 634.2520
Chuyên mục : Khác
Nhà sản xuất : Đại lý Trafag Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

TRAFAG MST9515 MINISTAT 634.2520 01

Trafag mst9515 ministat 634.2520
trafag
sensors+controls
type: 634.2520
-30t70
250v ac/15(1.25)a
30v dc/6(1.5)a
mst9515 ministat
type: 634 2520 322 12 1216 0150
range: 5...95grdc
mat no.:35560
fabr no.:718111
mst9515
weight:590 gm
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin